Historisk guidning utomhus

Vid Umeå Energicentrum finns Umeås första vattenkraftverk bevarat. Men hur var det att leva vid slutet av 1800-talet, vid den tid då Kraftverket byggdes? Nytt för i år är en utomhusguidning med historiska ljudberättelser.

Gå guidningen när du har lust och i din egen takt för att lyssna se foton från den tiden det begav sig. Skyltar med bilder och ljudberättelser finns utplacerade på fyra platser i parken. Berättelserna ger en inblick i livet vid slutet av 1800-talet, för dem som bodde på området som idag är vårt Energicentrum.