Umeå Energis historia

Bild på kraftverksmuseet - foto Johan Gunseus

1958 stoppades driften vid Klabböle kraftstation för gott och Stornorrfors vattenkraftverk tog över all produktion och distribution av elkraft i området. Sedan dess har Klabböle kraftstation förvandlats till ett kraftverksmuseum som ägs av Umeå Energi. Under våra ordinarie öppettider på sommaren håller vi kostnadsfria guidade visningar i museet alla dagar.
Se tiderna för våra guidade turer

Umeå Energicentrum Kvarnen och Rislidensågen foto Johan Gunseus

Rislidensågen och kvarnen

Rislidensågen är en vattendriven ramsåg med dubbel sågram, som drivs av ett överfallshjul. Sågen kommer från den nedlagda Baggbölesågen och köptes 1878 av J.A. Lindgren, som var hemmansägare i byn Risliden utanför Vindeln. Lindgrens dotterson, Axel Ohlsson, övertog så småningom sågen och 1952 skänkte han den till Västerbottens museum. Sågen restaurerades 1991 och flyttades därefter till Umeå Energicentrum. Kvarnen flyttades från Risliden till Umeå Energicentrum mellan åren 1993 och 1994.

Umeå Energicentrum Sävar kraftstation Johan Gunseus

Sävar kraftstation

1995 flyttades det gamla kraftaggregatet från Sävar kraftstation till Umeå Energicentrum. Dessförinnan hade aggregatet och kraftstationen sedan 1934 försett Sävar belysningsföretag med el. 1989 köpte Umeå Energi upp Sävar belysningsföretag och 1993 stoppades stationen. I dess ställe installerades en modern rörturbin med tillhörande generator.

Toppbild Umeås historia

Kraft i kulturen

På Energicentrum i cementboden kan du uppleva en bildutställning som skildrar Umeå och stadens historia. Bilderna är hämtade från Västerbottens museum.