Umeå Energi och konsten

Kollage med bilder på olika konstföremål. Konstsoffor, Ålidhems värmeverk och vandrade figurer inne på Dåva.
Vänster: Konstsoffa, Mitten: Vandrare, Höger: "Vingen". ©MikaelRichter/Bildupphovsrätt2020-2025, ©MatsCaldeborg/Bildupphovsrätt2020-2025, ©EinarHöste/Bildupphovsrätt2020-2025

Vi gräver och bygger och har en verksamhet som berör nästan alla människor i vår närhet. Det ger oss ett särskilt ansvar för den fysiska miljön och det offentliga rummet. En del av vårt bidrag till en trevligare miljö är konst.

På våra anläggningar finns många konstverk, både inomhus och utomhus. Vi har samarbetat med Konsthögskolan i Umeå vid flera tillfällen, men även med flera olika etablerade konstnärer. Och konstverken är uppskattade – både av vår egen personal och alla besökare (som faktiskt kommer från världens alla hörn). Vi är glada över att kunna stötta lokala, nationella och internationella konstnärer, och därigenom bidra till ett rikare Kulturumeå.

Läs mer om konstverken