toppbild_studiebesök

Studiebesök - Välkommen till oss

Boka ett studiebesök hos oss och lär dig mer om energi! Vi tar emot samtliga årskurser från förskola, grundskola, gymnasium, universitet och högskola samt företag och organisationer. Studiebesöken anpassas efter gruppens ålder, förkunskaper och intresse. Givetvis har vi inga besöksavgifter.

Besök vid vårt kraftvärmeverk Dåva tar cirka 1,5–2 timmar. För rundvandring inne i industrimiljön är åldersgränsen av säkerhetsskäl 12 år.

Skicka ett mejl till vår kontaktperson för studiebesök så kontaktar vi dig.

För att vi ska ha möjlighet att behandla din intresseanmälan behöver vi följande uppgifter:

Organisation/skola/företag eller annat
När vill du besöka oss, dag, tidpunkt 
Syfte med besöket, berätta vad du och din grupp vill se, är intresserade av
Årskurs/program
Gruppstorlek
Kontaktperson, telefon dagtid, e-post

Vi vill ha din intresseanmälan ca 2 veckor före besöksdatum.

Kontaktperson

Är du intresserad av ett studiebesök hos oss, kontakta Birgitta Josér, birgitta.joser@umeaenergi.se