Förnybar produktion

Vi tar ansvar i utvecklingen av förnybar energiproduktion. Vi bedriver forskning inom områden där vi undersöker nya hållbara energikällor, såsom alger som kan utvecklas till biodrivmedel.

Sol

Umeå Energi har levererat solcellsanläggningarna på Matematik- och Geografigränd inom projektet Hållbara Ålidhem. Projektet pågår till och med år 2014. Fram till dess kommer solceller att sättas upp på sammanlagt 12 hus, med en total yta på 2 300 kvadratmeter. Det gör solcellsanläggningen till en av Sveriges största.

Vindkraft

Vindkraften spelar en viktig roll i vår satsning på förnybar energi. Totalt har Umeå Energi tio vindkraftverk i produktion, fördelade på orterna Hörnefors, Holmsund och Robertsfors.

Umeå Energi äger totalt 10 vindkraftverk i Hörnefors, Holmsund och Robertsfors. Under hösten 2013 restes tre nya vindkraftverk på Granberget utanför Robertsfors. Alla verk tillsammans producerar nu 56,2 GWh från vindkraft, vilket motsvarar hushållsel till 11 240 villor.

Vindkraft är en oändlig och förnybar energikälla som använts i tusentals år. Umeå Energi vill utveckla vindkraften i Umeåregionen, både genom att bygga och äga vindkraft själv, men också genom att hjälpa andra aktörer som vill bygga. Till exempel har Umeå Energi anställt vindkraftstekniker som hjälper andra med administration och service av vindkraftverk.

Köp vindkraftsandelar i Kvarkenvinden

Vattenkraft

Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet. Vattenkraft kan därför användas som reglerkraft, till exempel för att kompensera för vindkraften när det inte blåser.

Vattenkraftverket i Stornorrfors

En stor del av den el som Umeå Energi säljer produceras i vattenkraftverket i Stornorrfors utanför Umeå. Det friska och rena vatten som rinner genom turbinerna har sitt ursprung i sjön Överuman, nära Hemavan och Tärnaby. Kraftverket ägs av Umeå kommun och Vattenfall.

Småskalig vattenkraftproduktion

Ett småskaligt vattenkraftverk har installerats i demosyfte på Umeå Energicentrum i Klabböle. Anläggningen ger i dagsläget 4,5 kWh.

Sävar kraftstation

Kraftstationen i Sävar producerar cirka 1 400 MWh el per år och har en maxeffekt på 250 kW. Stationen byggdes 1917 och har genom åren förändrats en hel del, bland annat tillkom en laxtrappa 1999.

Bioenergi

Sedan 2007 har det pågått forskning om alger vid Dåva kraftvärmeverk. Algerna skapar en energirik biomassa som kan omvandlas till biodiesel. Algpiloten är unik i sitt slag och har skapat stor internationell uppmärksamhet.

Umeå Energi är också delägare i BioEndev som tagit fram en ny teknik för att på ett kostnadseffektivt sätt göra nyttig gas av skogligt skräp. Metoden kallas ”torrefiering” och går i korthet ut på att omvandla biologiskt material till ett torrt pulver, som i nästa steg kan förädlas till biosyntesgas. Umeå Energi är även delägare i etanoltillverkaren Sekab (Svensk Etanolkemi AB), med säte i Örnsköldsvik.