Forsande vatten

Vatten och vind kan sänka elpriserna

Elpriset påverkas av många faktorer, som för tillfället verkar i samma riktning och har en prishöjande effekt. Prognoser visar att elpriserna på kort sikt kommer att stanna på relativt höga nivåer. Exakt hur elpriset kommer att se ut i höst och vinter går inte att förutspå, nederbörd och blåst blir viktiga parametrar. 

- Vi märker att våra kunder hör av sig mer än vanligt för rådgivning kring elprisets utveckling. Om de höga elpriserna kvarstår i vinter när elanvändningen ökar kan våra kunder uppleva högre elräkningar än vanligt, säger Jonas Ström, produktägare.

Tillgång, efterfrågan och väderlek

Mängden el som produceras och efterfrågan på denna påverkar elpriset. När tillgången till el är begränsad går priset upp, och tvärtom. Vädret har också stor effekt på elpriset. När det blir kallt och efterfrågan ökar går priset upp, och tvärtom när det blir varmare. Vindkraft, vattenkraft och solenergi är väderberoende, vilket gör produktionstakten mindre förutsägbar. 

Låg vindkraftsproduktion och lite vatten i magasinen

- En viktig orsak till höstens höga priser beror på att det har blåst mindre, både ute till havs och på land, vilket gör att vindkraftsproduktionen är lägre. Det innebär att behovet måste täckas av annan elproduktion, säger Urban Lundström, elinköpare.

Tillgång till vattenkraft har stor betydelse för elpriset. Även om det har regnat en del har det hittills varit ett mycket torrt år och därför har vi ett underskott i vattenmagasinen. 

- Det gör att vi i Sverige och Norden inte kan producera lika mycket el med hjälp av vattenkraft. Höstregn fram till november, då nederbörden i de viktigaste områdena övergår till snö, behövs för att påverka nuvarande underskott, fortsätter Urban.

Kostsam import

När vi i Norden har en minskad tillgång av elproduktion behöver vi importera el. Att producera el av gas och kol, som är vanliga kraftkällor i Europa, kostar mer än att producera elen med hjälp av vattenkraft, som vi vanligtvis har stor tillgång till. Historiskt har prisskillnaden varit relativt liten mellan Sveriges fyra elområden. Nu när södra Sverige behöver importera mer el påverkas framför allt landets sydligaste delar av höga elpriser till följd av stigande bränslepriser.

Förnybar energi för hållbar utveckling

Sverige har ett mål om 100 procent förnybart elsystem till 2040. Omställningen innebär att en stor del av elen kommer från produktion som är svår att planera, vilket kan göra att elpriset svänger snabbare och oftare. På sikt förväntas elproduktionen i norra delarna av landet att öka, samtidigt som det finns begränsningar i elnätets kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst. Elpriserna i norra Sverige förväntas därmed bli lägre än i södra delen av landet. 

De flesta väljer rörligt pris

- 80 procent av våra kunder väljer ett rörligt elpris, som har varit mest lönsamt över tid. Ett rörligt pris med timmätning ger också möjlighet att minska sina elkostnader genom att styra elanvändningen till de billigare timmarna, säger Jonas Ström, produktägare.

Kontakta Kundservice för ytterligare rådgivning eller läs mer om våra elavtal