Bli leverantör till Umeå Energi

Bli leverantör till Umeå Energi

Här hittar du all information för dig som ska bli en leverantör till Umeå Energi. Här kan du bland annat ta del av information gällande våra upphandlingar, våra faktureringsätt samt våra uppförandekoder.

Skicka fakturor till Umeå Energi

Vi på Umeå Energi vill minska miljöpåverkan och effektivisera fakturahanteringen. Därför vill vi i första hand att leverantörsfakturor ska skickas som elektronisk faktura (e-faktura) till Umeå Energi. Vi kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Så kan ni fakturera oss

Uppförandekod för våra leverantörer

Vår vision är att ge våra kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid och vi ställer därför krav i våra upphandlingar på att leverantörerna ska följa vår uppförandekod. I den kan du läsa vad vi förväntar oss av dig som leverantör inom:

  • Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
  • Miljö
  • Affärsetik
  • Förpliktelse

Ladda ner vår uppförandekod

Vi omfattas av lagen om offentlig upphandling

Vi omfattas av Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn ( LUF). Här kan du se alla våra aktuella upphandlingar.

Se aktuella uppahandlingar