Vår ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi ungdomar och samhällets utsatta samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen 2021  2020  2019
Omsättning (exkl aktiverat arbete för egen räkning), Mkr 1581  1319 1540
Rörelseresultat, Mkr 154  82 187
Resultat efter finansnetto, Mkr 95  33 156
Investeringar, Mkr 242  234 258
Balansomslutning, Mkr 4418  4295 4384
Antal anställda, st 414  401 393
Räntabilitet på totalt kapital, %  3,6  1,9 4,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %  4,3  2,3 5,1
Räntabilitet på justerat eget kapital, %  6,3  1,9 8,7
Soliditet, % 42  40 39
Genomsnittlig skuldränta, % 1,4  1,4 1,6
Energiomsättning Värme GWh  933  782 900
Energiomsättning El GWh  2135  2069 2164

Kreditbetyg

Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.