Koncernen

Vi levererar el, värme och bredband till våra kunder. Vår verksamhet är uppdelad på fem affärsområden och tillsammans jobbar vi för en enklare vardag och en hållbar framtid för regionen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete 

Om Umeå Energi

Vi är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med våra kunder. ...

Affärsområden

Umeå Energi har fyra affärsområden, förkortat kallat AO, som tillsammans levererar el, värme och bredband till våra kunder samt bygger och underhåller vår ...

Ledning och styrelse

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), som i sin tur ägs i sin helhet av Umeå kommun. Umeå kommunfullmä ...

Vår ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruk ...

Vår styrning

Umeå Energis ledningssystem Ledningssystemet är vårt verktyg i verksamheten för att nå uppsatta mål samt upprätthålla och följa fastställda policys och ri ...