Solceller på Hållbara Ålidhem

På Ålidhem arbetar vi med att installera solceller på 14 tak och några balkonger. Totalt blir det 2 300 kvadratmeter solceller, vilket kommer att kunna ge upp till 300 MWh per år. Det innebär att vi bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar!

Inom projektet testas flera olika typer av solceller samt solceller med olika verkningsgrad – redan nu finns kristallina och CIGS tunnfilmsceller i drift. Vi följer utvecklingen på marknaden och undersöker bland annat hur stor verkningsgrad en solcell kan ha. Vi testar också att montera solceller i olika väderstreck – söder, väster och öster – och jämför hur mycket energi som produceras. Den optimala placeringen är söder, men även andra väderstreck visar sig producera bra.

Matematikgränd 9 (Pilothuset)

Taket på Matematikgränd 9 var den första fastigheten som solceller monterades på. Här testas två olika solceller som är byggda som två separata men lika stora anläggningar effektmässigt – kristallina solceller från Kina och CIGS tunnfilmsceller som är framtagna i Sverige. 

Anläggningarna har en effekt på 7,92 kW vardera. Ytan för respektive solcell varierar och det beror på att de två solcellerna har olika verkningsgrad. De kristallina solcellerna täcker en yta på 53 kvadratmeter och har en verkningsgrad på 14,7 procent. CIGS-solcellerna täcker en yta på 68 kvadratmeter och har en verkningsgrad på 11,9 procent.

Årsproduktionen för Matematikgränd 9 är cirka 10 000 kWh per år.