I projektet Hållbara Ålidhem har vi varit med och byggt en hållbar stadsdel

Vi är stolta över att vara en del av samarbetsprojektet Hållbara Ålidhem, som handlar om att minska energiförbrukningen i området, skapa trivsammare och tryggare utemiljöer och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen.

Tillsammans med våra satsningar på förnybar energi och effektiviseringar i vår egen produktion är Hållbara Ålidhem en viktig del i vår strävan att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

På taken sitter 2 650 kvadratmeter solceller

På Ålidhem har vi installerat solceller på 14 tak och några balkonger. Totalt uppgår det till 2 650 kvadratmeter solceller, vilket ger upp till 300 MWh per år. Det innebär att vi byggt en av Sveriges största solcellsanläggningar! Läs mer om solcellsanläggningen på Ålidhem.

Vitvaror drivs av fjärrvärme vilket skapar miljövinster

En viktig motor i Hållbara Ålidhem är kraftvärmeverket Dåva 2, som levererar bekväm och klimatvänlig fjärrvärme till området. Förutom att sprida värme i husen driver även fjärrvärmen hushållens tvättmaskiner. På sikt kan också torktumlare, torkskåp och diskmaskiner bli aktuella för fjärrvärmekoppling. Fjärrvärmedrivna vitvaror minskar elförbrukningen, vilket i sin tur skapar miljövinster.

Projektet har visualiserats för att skapa en bättre förståelse

Projektet Hållbara Ålidhem utgår från en systemsyn på energianvändningen i staden. Fokus ligger på primärenergibegreppet och minskad klimatpåverkan. I systemsynen samverkar olika lokala tekniska system i projektområdet; de uppgraderade byggnaderna, fjärrvärmesystemet baserat på avfall och biobränsle, lokal energiproduktion (sol och vind) för att optimera den globala klimatnyttan ut ur det lokala systemet. Läs mer om visualiseringen.