Vår smarta kundportal - den enkla vägen till bredband

Vårt bredbandsnät är ett av västvärldens snabbaste - ett öppet stadsnät där vi står för infrastrukturen och du väljer innehåll. Vi har gjort det enkelt för dig att beställa nya tjänster eller ändra i dina befintliga. Det gör du i kundportalen där du fritt kan välja ur vårt tjänsteutbud och sätta ihop din egen digitala lösning – precis som du vill ha den. Vem som levererar tv, internet, ip-telefoni eller någon av våra andra smarta tjänster är alltså helt upp till dig.

Koppla bara upp dig mot vårt bredbandsnät och surfa in på kundportalen. Snabbt fixat, vi lovar!

Se mer på kundportalen (extern länk)