LoRa – infrastruktur för den smarta staden

Digitalisera er verksamhet med hjälp av trådlös samhällsinfrastruktur

Kontakta oss

LoRa – infrastruktur för den smarta staden

Digitalisera er verksamhet med hjälp av trådlös samhällsinfrastruktur

Kontakta oss

Vad är LoRa?

LoRa är en digital infrastruktur och är en världsledande metod för IoT världen över. Tekniken är energisnål och enheterna kan kommunicera t ex förbrukning, flöde, nivåer, rörelse. LoRa-nätet har idag täckning i hela Umeå Kommun och via vårt samarbete med Stadshubbsalliansen bygger vi en nationell infrastrukturstandard för IoT med LoRaWAN™.

Så använder du LoRa

Det finns en mängd tillämpningsområden där LoRa kan effektivisera, förenkla och optimera processer. LoRa hanterar bland annat mätning, övervakning, larm, reglering och rondering och kan till exempel indikera tömning av soptunnor, kontrollera stängda dörrar eller positionering av objekt. LoRa är en flexibel, säker och energisnål teknik som kommunicerar över långa avstånd vilket ger en hög tillgänglighet av mätdata från platser där det tidigare varit svårt att inhämta information.

 
Ställ in 

Mätning

Tekniken är energisnål och sensorerna kan kommunicera t.ex. förbrukning, flöde och nivåer.

Kontroll 

Övervakning

Sensorerna kan registrera rörelse när någon öppnat en dörr eller befinner sig i ett område som övervakas.

Kontroll 

Larm

Trigga ett alarm utifrån den data du mottagit från sensorn. Det kan vara allt från rörelse, förbrukning, nivåer etc.

Kontroll 

Rondering

Effektivisera din verksamhet genom behovsanpassad rondering utifrån sensorernas mätvärden.

Så använder våra kunder Lora idag

LoRa-nätet används redan idag av våra kunder. Läs mer om vilken nytta det gör för dem.

Fjärrvärmen är fantastisk för miljön

Upptäcker läckage i avloppsrör

Flow Below och Vakin har placerat ut runt 180 sensorer i brunnar på stadsdelen Haga i Umeå för att mäta inläckage i ledningsnätet för avlopp. Med hjälp av LoRa-nätet kan sensorerna samla in mätvärden som Vakin sedan kan använda för att göra insatser i området.

Läs hur de använder LoRa

Fjärrvärmen är fantastisk för miljön

Upptäcker läckage i avloppsrör

Flow Below och Vakin har placerat ut runt 180 sensorer i brunnar på stadsdelen Haga i Umeå för att mäta inläckage i ledningsnätet för avlopp. Med hjälp av LoRa-nätet kan sensorerna samla in mätvärden som Vakin sedan kan använda för att göra insatser i området.

Läs hur de använder LoRa

Umeå - smart stad med LoRa

Umeå har en utbyggd infrastruktur för LoRaWAN ™ som möjliggör för ytterligare digitalisering av både samhälle och verksamhet, tillsammans med våra kunder utvecklar vi staden med IoT. LoRas radiotäckning omfattar hela Umeå kommun och med hjälp av portabla gateways kan vi förstärka i tillfälliga områden och projekt. Tillsammans med tjänsteleverantörer i Stadshubbsalliansen erbjuder vi access till nätet och en variation av tjänster, produkter och lösningar. Kartan visar ungefärlig täckning inom Umeå kommun, för detaljer är du välkommen att kontakta oss.

Robust och Säker IoT

Här kan du hitta våra avtalsvillkor

Stadsnätet
Stadsnätet

Umeå - smart stad med LoRa

Umeå har en utbyggd infrastruktur för LoRaWAN ™ som möjliggör för ytterligare digitalisering av både samhälle och verksamhet, tillsammans med våra kunder utvecklar vi staden med IoT. LoRas radiotäckning omfattar hela Umeå kommun och med hjälp av portabla gateways kan vi förstärka i tillfälliga områden och projekt. Tillsammans med tjänsteleverantörer i Stadshubbsalliansen erbjuder vi access till nätet och en variation av tjänster, produkter och lösningar. Kartan visar ungefärlig täckning inom Umeå kommun, för detaljer är du välkommen att kontakta oss.

Robust och Säker IoT

Här kan du hitta våra avtalsvillkor

Vi ingår i StadshubbsAlliansen

StadshubbsAlliansen är ett växande antal regionala Stadshubbar som samverkar både affärsmässigt och tekniskt för att erbjuda robust och konkurrenskraftig trådlös infrastruktur för Internet of Things. Medlemmarna i StadshubbsAlliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna. Tillsammans bygger vi Smarta städer. 

Kontakta oss idag

Skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Intresseanmälan

Kontakta oss idag

Skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Intresseanmälan