Vad gör jag om någonting går sönder eller slutar fungera?

Om olyckan är framme hjälper vi dig att lösa detta. Hur vi kan hjälpa dig ser lite olika ut beroende på vilken tjänst det gäller. Kontakta oss på kundservice via telefon 090- 16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se.

De enheter som tillhör tjänster från Umeå Energi, exempelvis värmestyrning, ägs av Umeå Energi. Därför byter vi ut eller reparerar enheterna så att de fungerar som de ska!