Vad gör jag med min utrustning vid avslut?

Värmestyrning

Umeå Energi äger hårdvaran. En av våra tekniker kommer ut och monterar ner utrustning samt återställer fjärrvärmecentralen. Det ingår i köpet.

Tjänst från extern leverantör

Normalt köper du utrustningen vid tecknande av tjänst. Rådgör gärna med aktuell leverantör kring vad som gäller angående eventuella returer. Kontaktuppgifter till respektive leverantör hittar du i appen "Umeå Energi Hemma". Det går också att vända sig till Kalejdo på telefon 0770 - 17 18 99 så hjälper de dig vidare.