Jag har fått hem utrustning och behöver hjälp att koppla in

Värmestyrning

Vi installerar tjänsten hos dig, kontakta vår kundservice om du inte fått information om när: 090 - 16 00 20 eller Kundservice@umeaenergi.se

 

Tjänst från extern leverantör

Kontakta i första hand Kalejdo så  hjälper de dig med handledning: 0770 - 17 18 99