Svenska elmarknaden

Karta över Sveriges elområden

Den svenska elmarknaden är avreglerad sedan 1996. Det innebär att du fritt kan välja vilket elhandelsföretag du vill som leverantör av din el. Däremot är distributionen fortfarande knuten till det elnätsföretag som är verksam på den geografiska plats där du befinner dig. För att elnätsföretagen inte ska ta ut oskäliga priser för distributionen övervakas alla elbolag av Energimarknadsinspektionen. 

Umeå Energi är ett kommunalt bolag, det innebär att vi ägs av alla Umeåbor, men du som konsument kan givetvis välja vilket elhandelsbolag du vill som leverantör av din el. Däremot äger Umeå Energi själva infrastrukturen, som ledningar och annat, i Umeå med omnejd – alltså det vi kallar elnätet. Kom ihåg att aktivt välja elhandelsbolag, det tillsvidarepris du tilldelas brukar inte vara speciellt fördelaktigt.

Priser på marknaden

Ditt elpris består av skatt (cirka 40 procent), kostnader för själva elen (cirka 40 procent) och kostnad för distributionen (cirka 20 procent). Alla elhandelsbolag köper sin el på elbörsen Nord-Pool. Priset där styrs av efterfrågan och tillgång, det är till exempel därför elen oftast är dyrare på vintern – då behöver vi mer el för att värma bostäder och samtidigt producerar till exempel våra älvar mindre på grund av att nederbörden binds upp av snö och is och inte fyller på vattenmagasinen som övrig tid på året. Men elpriset påverkas också av andra faktorer som konjunkturen och driftstörningar på till exempel kärnkraftverk. Priset påverkas även av i vilket elområde du befinner dig (se längre ner). Läs gärna mer om den svenska elmarknaden på Wikipedia (öppnas i nytt fönster).

Kom ihåg att hos oss på Umeå Energi är all el 100 procent förnybar, oavsett vilket avtal du väljer. Vi har gjort det valet för att vi tillsammans med våra kunder vill bidra till en hållbar framtid och slita så lite som möjligt på de resurser vi har och lämnar vidare till våra barn. Teckna elavtal 

Elområden

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra olika elområden. Indelningen av elområden hanteras av Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Elområdena kan ha olika elpriser vid olika tillfällen och anledningen till indelning och prissättning är ett försök att stimulera utbyggnad av elkraft i områden där den behövs. Ju kortare väg elen behöver transporteras desto effektivare är det. I Sverige i dag har vi till exempel ett överskott här uppe i norr och ett underskott i söder, därför blir elen dyrare i södra Sverige vilket ska uppmuntra utbyggnaden av elkraft i den delen av landet. Generellt är elen i Sverige billigare i norr än i söder.