Skadeståndsersättning för privatpersoner

Om du eller något i din bostad drabbas av skador på grund av strömavbrott kan du begära skadestånd. Detta ska inte förväxlas med avbrottsersättningen du får om du har ett längre elavbrott.

Du hittar lagparagrafen Ellag (1997:857) 11 kap, för skadestånd vid strömavbrott här, men kort sammanfattat kan du få ersättning om det har uppstått en skada på någon person eller på produkter. Skadan ska ha uppkommit på grund av säkerhetsbrist i el. Med säkerhetsbrist menas att elen inte är så säker som den kan förväntas vara, till exempel bristande elkvalitet, för hög eller för låg spänning. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vill du göra en reklamation finns mer information om hur du går tillväga här