Översikt elmätare Landis+Gyr

Översikt elmätare Landis Gyr

 1. Mätarställning
  Efter ett strömavbrott dröjer det 30 minuter innan mätaren har återställts och visar värden igen.
 2. Ikon
  I display finns en ikon som blinkar i takt med förbrukningen.
 3. Mätarnummer
  Mätarnumret är 16 siffror långt
 4. Umeå Energis terminal för kommunikation
  Normalt lyser eller blinkar en grön diod.
  Syns ingen diod eller om den lyser med rött sken vill att du kontaktar vår kundservice 090-16 00 20