Vår leveranssäkerhet ger dig ett av Sveriges bästa elnät

Vi vill att alla Umeåbor ska ha en stabil och säker leverans av el. Tack vare vårt kontinuerliga förbättringsarbete har Umeå ett av Sveriges bästa elnät.

Hög tillgänglighet är ett av ledorden hos oss. Alla Umeåbor ska ha en stabil och säker leverans av el och eventuella avbrott åtgärdas omgående. Vi utbildar vår personal frekvent vilket skapar förutsättningar att hålla en hög servicenivå till våra kunder och ligga i framkant av tekniska utvecklingen.

Sammanställning av avbrott i genomsnitt per kund under 2019

Avbrottstyp Minuter Antal
Planerade strömavbrott (3 min-12 tim) 4,76 0,63
Oplanerade strömavbrott (3 min-12 tim) 30,40 0,63
Oplanerade långa strömavbrott (>12 tim) 0,40 0,00033
Oplanerade långa strömavbrott (>24 tim) 1,56 0,00013