Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som Umeå Energi som levererar fjärrvärme. Bland annat ställer lagen höga redovisningskrav på fjärrvärmebolagen och krav på att prisinformation ska finnas tillgänglig samt att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla.

Blir det förändringar av avtalsvillkor som är till nackdel för dig som kund, har du dessutom rätt till förhandling om villkoren inom tre veckor från det att du har fått meddelande om förändringen. 

Fjärrvärmelagen (pdf)