Energianvändning

Illustration jordglob - vad är energi

Vad är energi?

Energi finns överallt runtomkring oss i naturen i många olika former; till exempel i vinden, i vattnet och i flis från skogsbruket. Till och med i det du ...

Att använda energi smart

När man pratar om hur vi ska använda energi handlar det ofta om pekpinnar och ord som "spara" och "slösa". Vi är många som har någon i sin närhet som säge ...

Oberoende energirådgivning

I varje kommun finns det en energi- och klimatrådgivare. Du kan ringa eller mejla till din kommun för att få kontakt med rådgivaren. Inriktningen på rådgi ...