Din elanslutning

Din elanslutning är din fastighets anslutning till elnätet. Behöver du förändra något kring din elanslutning eller kanske avsluta den i en uttjänad fastighet finns det en del att tänka på som vi har samlat här

Det elnät som vi hanterar är ett av Sveriges bästa elnät med färre och kortare avbrott än de flesta andra nät. Om du bor i vårt elnätsområde ansluts du automatiskt till vårt elnät, och så fungerar det runt om i hela landet. 

Lite hårda fakta om vårt elnät:

  • Antal kunder är cirka 61 700
  • Fördelningsstationer: 24 stycken
  • Nätstationer: 1 620 stycken
  • Högspänningsnät – luft: 702 km
  • Högspänningnät – jord: 1140 km
  • Lågspänning – luft: 382 km
  • Lågspänning – jord: 2520 km
  • Ljuspunkter i vägbelysning: 31 700 stycken

Spänningskontroll

Misstänker du att du har felaktig spänning i din fastighet kan du låna mätutrustning gratis av oss, kontakta Kundservice på 090-16 00 20. Vi ansvarar för elens kvalitet fram till det som vi kallar anslutningspunkten, ofta ett vitt märke med vår logotyp och texten "Anslutningspunkt Elnät". 

Avsluta elanläggning

Om du vill avsluta din elanläggning helt ska du antingen kontakta kundservice på 090-16 00 20 eller ladda ner blanketten Uppsägning av elanslutning för villor och fastigheter.
Ska du endast flytta hittar du information om att göra en flyttanmälan här

Vid avslutning av elanläggning har vi en (1) månads uppsägningstid. Hör därför av dig minst en månad innan du vill att anläggningen ska avslutas. När vi fått din uppsägning åker vi ut till fastigheten och monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet. Därefter får du en slutfaktura från oss och vi meddelar ditt elhandelsbolag om att elanläggningen har upphört. Arbetet innebär ingen kostnad för dig.

Observera att du inte behöver göra detta när du flyttar, utan att det bara är något du gör om du till exempel har en fastighet där ingen el används och du vill slippa betala den fasta kostnaden för anläggningen. Det kan också handla om att avsluta en tillfällig anläggning du har haft under en begränsad byggtid.