Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Det beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad med ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet (47 300 kr 2020) enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr. Procentsatsen varierar beroende på hur många dygn avbrottet varade. Avbrottstiden beräknas automatiskt och är inget som du behöver hålla koll på själv. Från den 1 januari 2018 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 900 till 1 000 kronor.

Ersättningsbelopp
Avbrottsperiod i timmar och dygn Ersättning i % av beräknad
årlig nätkostnad
Minimibelopp*
i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar
(> 0,5 dygn)
12,5 % 1000 kr
> 24 – ≤ 48 timmar
(> 1 dygn)
37,5 % 2000 kr
> 48 – ≤ 72 timmar
(> 2 dygn)
62,5 % 3000 kr
> 72 – ≤ 96 timmar
(> 3 dygn)
87,5 % 4000 kr
> 96 – ≤ 120 timmar
(> 4 dygn)
112,5 % 5000 kr
> 120 –≤ 144 timmar
(> 5 dygn)
137,5 % 6000 kr
> 144 – ≤ 168 timmar
(> 6 dygn)
162,5 % 7000 kr
> 168 – ≤ 192 timmar
(> 7 dygn)
187,5 % 8000 kr
> 192 – ≤ 216 timmar
(> 8 dygn)
212,5 % 9000 kr
> 216 – ≤ 240 timmar
(> 9 dygn)
237,5 % 10 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar
(> 10 dygn)
262,5 % 11 000 kr
> 264 – ≤ 288 timmar
(> 11 dygn)
287,5 % 12 000 kr
Mer än 288 timmar
(> 12 dygn)
300,0 % 13 000 kr