Tillfällig elanslutning

Tillfällig anslutning till elnätet

Vill du ha ström till din blivande bostad under byggtiden eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! En tillfällig anslutning, eller sk. byggström, kan vara aktuellt t.ex. i följande fall:

  • Under byggtiden när du bygger nytt
  • Under reparationer eller rivningar av byggnader
  • Musikevenemang eller andra arrangemang på platser som normalt saknar elanslutning

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Normalt inte mer än ett år.

För att beställa en tillfällig anslutning behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör

För att få en tillfällig anslutning till elnätet ska du kontakta en auktoriserad elinstallatör. Din elinstallatör kommer i sin tur att kontakta oss. Räkna med att det tar minst tjugo arbetsdagar från din beställning till strömmen kan anslutas.

Läs mer och beställ byggström

Kontroll och offert

När din beställning av tillfällig anslutning till elnätet har kommit in till oss undersöks var vi kan ansluta din byggström. Därefter skickar vi dig en offert. Om du godkänner offerten skriver du under och skickar tillbaka den till din handläggare.

Efter detta kommer din elinstallatör att kontakta oss för att lämna in en föranmälan om tillfällig anslutning.

Orderbekräftelse

När Umeå Energi har tagit emot ditt offertsvar, där du har skrivit under och godkänt villkoren för anslutningen, skickar din handläggare ut en orderbekräftelse till dig där ditt anläggningsnummer står angivet. Nu har du möjlighet att själv göra ett aktivt val och välja det elavtal som passar dig bäst.

Din elinstallatör kommer att få ett installationsmedgivande och detta skickar han åter till handläggaren hos oss.

Till sist - Färdiganmälan och inkoppling

När din elinstallatör har ställt upp ett byggkraftskåp/mätskåp och anslutit kabeln i detta skåp skriver denne under en färdiganmälan och skickar den till oss. På färdiganmälan anges vilken mätarsäkring du ska betala för och vilken dag din anläggning är klar för spänningssättning.