Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Här hittar du priser för föregående år, 2021

Priserna gäller fr.o.m. 2022-01-01 och tillsvidare.

Avgift för din säkring 2022

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet * 916 kr/år (733 kr/år exkl. moms)
16 A 2 301 kr/år (1 841 kr/år exkl. moms)
20 A 3 445 kr/år (2 756 kr/år exkl. moms)
25 A 4 298 kr/år (3 438 kr/år exkl. moms)
35 A 5 803 kr/år (4 642 kr/år exkl. moms)
50 A 8 501 kr/år (6 801 kr/år exkl. moms)
63 A 11 903 kr/år (9 522 kr/år exkl. moms)
80 A 16 864 kr/år (13 491 kr/år exkl. moms)
100 A 21 181 kr/år (16 945 kr/år exkl. moms)
125 A 28 128 kr/år (22 502 kr/år exkl. moms)
160 A 34 453 kr/år (27 562 kr/år exkl. moms)
200 A 44 900 kr/år (35 920 kr/år exkl. moms)
Överföringsavgift: 19,1 öre/kWh (15,3 öre/kWh exkl. moms)
Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.
Energiskatt med Norrlandsavdrag: 33 öre/kWh (26,4 öre/kWh exkl. moms) tillkommer. Norrlandsavdrag på Energiskatten sker per automatik till våra konsumenter. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

* Avgiften 16 A lägenhet (anges 16l A på fakturan och på Mina Sidor) gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2022

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 7 700 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 550 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 6,5 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året 4,6 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter som tillkommer
 
Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
 Summa övriga avgifter: 54,65 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 23 000 kr/år
Effektavgift 396 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 3,2 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året 2,5 öre/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 792 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 905 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 870 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 129 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.
Momsen är 25%. Energiskatt tillkommer.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 38 125 kr (30 500 kr exkl. moms)
200-599 m 38 125 kr + 327,5 kr/meter (30 500 kr + 262 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 169 125 kr + 800 kr/meter (135 300 kr + 640 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m  649 125 kr + 486,25 kr/meter (519 300 kr + 389 kr/meter exkl. moms)

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet (inkl. moms)
En anslutning på 700 meter kostar:
169 125 kronor + 100x800 kronor/meter = 249 125 kr

När du behöver tillfällig anslutning och byggström

Säkringens storlek Mätsystem Pris inkl moms
Upp t.o.m. 63 A Direktmätning 4 625 kr (3 700 kr/exkl. moms)
Fr. om 80 A Strömtrafomätning 6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)
Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information.

Ersättning för lokalt inmatad el till elnätet (nätnytta)

Som mikroproducent med egen elproduktionsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el till elnätet. Du som bor inom Umeå Energis elnätsområde och producerar egen el får energiersättning från Umeå Energi Elnät.

Ersättningen ska motsvara värdet av att el produceras lokalt, det vill säga att det är kort avstånd mellan elproduktionsanläggningen och elanvändningen. Ersättningen baseras på minskade energiförluster under transport och sänkta avgifter tack vare kortare transport av elen.

Ersättningsnivån avgörs av elnätsföretagets minskade kostnader och varierar därför mellan olika företag. Ersättningen - ”Energiersättning Mikroproduktion” på din faktura - betalas ut årsvis, i januari för det år som gått. Ersättningen blir ett tillgodobelopp som betalas ut till dig. Kontakta oss gärna för utbetalning direkt till ditt bankkonto.

Energiersättning                           3,6 öre/kWh exkl. moms (4,5 öre/kWh inkl. moms, endast till momsskyldiga)

Den el som du producerar i din elproduktionsanläggning och inte använder själv kan du sälja till ett elhandelsbolag, läs mer om överskottsproduktion.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. 

Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.