Ursprunget till vår el

Ursprunget till vår el

Oavsett vilket elavtal du väljer hos oss kommer elen från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och bioenergi – utan att det kostar dig något extra.

Förnybara energikällor innebär att naturen själv återskapar dem, vilket gör att miljöpåverkan blir mindre än om vi skulle använda kärnkraft eller fossila bränslen som kol och olja. Det ger en hållbar framtid för oss, men även för våra barn och barnbarn. Dessutom kan du som elkund njuta av ett gott klimatsamvete.

Energikällor från Västerbotten

El från vattenkraft

VATTEN FRÅN STORNORRFORS, UMEÄLVEN

Energi utvinns ur strömmande vatten som driver turbiner. Den lokala vattenkraften kommer från Stornorrfors, som är det vattenkraftverk i Sverige som producerar mest el. Umeå kommuns andel i Stornorrfors produktion förser cirka 85 000 hushåll* med el varje år.

VIND FRÅN HOLMSUND, HÖRNEFORS, ROBERTSFORS OCH BLIEKEVAARE

Vindkraft har använts som kraftkälla i tusentals år och är idag den elproduktion som ökar mest i världen. Umeå Energi har vindkraftverk i fyra olika vindkraftsparker: Holmsund, Hörnefors, Robertsfors och Bliekevaare. Tillsammans producerar dessa verk varje el som räcker till cirka 8 000 hushåll*.

El från vindkraft
El från vindkraft

VIND FRÅN HOLMSUND, HÖRNEFORS, ROBERTSFORS OCH BLIEKEVAARE

Vindkraft har använts som kraftkälla i tusentals år och är idag den elproduktion som ökar mest i världen. Umeå Energi har vindkraftverk i fyra olika vindkraftsparker: Holmsund, Hörnefors, Robertsfors och Bliekevaare. Tillsammans producerar dessa verk varje el som räcker till cirka 8 000 hushåll*.

Solenergi som energikälla

SOL FRÅN VÄNNÄS, NORDMALING, HÖRNEFORS, UMEÅ, BJURHOLM

Både privatpersoner och företag i Umeå med kranskommuner producerar egen el genom solceller. När dessa mikroproducenter producerar mer el än de själva använder säljer de sitt överskott till oss. Umeå Energi har installerat solceller på huvudkontoret och i den hållbara stadsdelen Ålidhem. Planering för fortsatt utbyggnad pågår.

SKOG FRÅN REGIONEN GENOM DÅVA KRAFVÄRMEVERK

Rester från skogen som flis, bark och spån blir till el i Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva. Här energiåtervinns skogsnäringens restprodukter som i huvudsak kommer från den egna regionen. På Dåva produceras varje år el till cirka 25 500 hushåll*.

El från skogen
El från skogen

SKOG FRÅN REGIONEN GENOM DÅVA KRAFVÄRMEVERK

Rester från skogen som flis, bark och spån blir till el i Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva. Här energiåtervinns skogsnäringens restprodukter som i huvudsak kommer från den egna regionen. På Dåva produceras varje år el till cirka 25 500 hushåll*.

*hushåll med genomsnittlig elanvändning på 7 000 kWh/år