Elavtal för företag

Elavtal för ditt företag

Oavsett vilken verksamhet du bedriver har vi ett elavtal som passar dig. Här guidar vi dig kring de olika alternativen.

Oavsett elavtal så ingår alltid

  • Tillgång till företagsteam för rådgivning och beslutsfattande
  • Månadsstatistik över din totala elanvändning per månad och anläggning
  • Mina Sidor – ger dig en överblick över elanvändning och dina fakturor
  • Veckobrev med marknadsanalyser och aktuell prisutveckling
  • 100% förnybar och lokalproducerad el

Rörligt elpris – historiskt mest lönsamt

Det rörliga elpriset följer elmarknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det betyder att du drar fördel då priset går ner, samtidigt som du påverkas om priset går upp. Historiskt sett har rörligt pris varit mest lönsamt. Vi rekommenderar det rörliga elpriset för dig som är bekväm med svängningar i elpriset och som klarar en eventuell temporär uppgång i pris. Det rörliga avtalet tecknar du direkt på vår webb eller i dialog med våra företagssäljare. Du som har en elanvändning på 200 000 kWh kan kontakta företagssäljare direkt för rådgivning.

Fast elpris -  så får du en större förutsägbarhet

Med ett fast elpris betalar du alltid samma pris för varje kilowattimme – oavsett hur elmarknadspriset rör sig. Ditt elpris avgörs av hur elmarknadspriset ser ut vid det tillfälle du väljer att binda ditt elpris. Hos oss kan du teckna avtal med fast elpris på 1, 2 eller 3 år. Ett fast elpris passar dig som vill ha en förutsägbarhet i dina elkostnader.

För tillfället har vi pausat försäljningen av våra fastprisavtal. Kontakta våra företagssäljare för mer information.

Timprisavtal - med möjlighet att påverka dina kostnader

Med timprisavtal sätts elpriset timme för timme. Genom att aktivt styra din elanvändning till de tillfällen på dygnet då elpriset är lägre kan du sänka dina elkostnader. Med timprisavtal behöver du en elmätare som kan läsa av din elanvändning varje timme, den installeras kostnadsfritt av ditt elnätsbolag i samband med att du tecknar avtal med oss. Timprisavtalet tecknar du i samråd med våra företagssäljare.