Bra att veta om försäljning av överskottsproduktion

Inför att du ska teckna ett avtal med oss för försäljning av din överskottsproducerade el, är det ett par saker som är bra att veta. Till exempel vad ett momsregistreringsnummer innebär och att du kan ha rätt till en skattereduktion för din småskaliga elproduktion.

De här uppgifterna behöver vi av dig

När du tecknar avtal med oss behöver du uppge ditt anläggningsnummer (ibland kallat anläggnings ID) för din egen produktionsanläggning. Detta kan du hitta på en faktura från ditt elnätbolag. Om du har ditt vanliga elhandelsavtal hos ett annat elhandelsbolag behöver vi också veta ditt namn och personnummer, samt anläggningsnummer för både din produktions- och konsumtionsanläggning.

Så lång tid tar det

Om ditt nätbolag har bytt din mätare tar det vanligen fyra veckor från kontakt med oss tills du har ett giltigt avtal och kan vara igång och leverera din överskottsproducerade el. Detta förutsätter att du redan är eller har blivit elhandelskund hos oss med ett rörligt avtal.

Elcertifikat

I dagsläget har vi tyvärr inga möjligheter att ta hand om dina elcertifikat. Du kan däremot ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida.

Skattereduktion

Du som har en småskalig förnybar elproduktion, exempelvis en solcellsanläggning, har rätt till skattereduktion. Skattereduktionen gäller för den andelen el som du producerat, men inte använder själv, kallat överskottsproduktion. När överskottsproduktionen går ut i elnätet är du berättigad till en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme, upp till maximalt 30 000 kilowattimmar per kalenderår. Du kan dessutom inte få skattereduktion för mer kilowattimmar än vad du själv tar ut i samma anslutningspunkt under ett kalenderår. Skattereglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100A.

För att ha rätt till skattereduktionen behöver du anmäla till ditt elnätbolag att du producerar förnybar el. Kom också ihåg att rätten till skattereduktion gäller oavsett om du säljer din överskottsel mot ersättning eller inte. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.