Energiskatt för Näringsidkare

Nyheter under 2022

Från och med den 1 januari 2022 ändras energiskatten och den aktuella skattesatsen är 36 öre/kWh

Skattesats på el genom åren

År Skattesats
2022 36 öre/kWh
2021 35,6 öre/kWh
2020 35,3 öre/kWh
2019 34,7 öre/kWh

Skatteverket hjälper dig 

Du som har rätt till full skattebefrielse får det via direktkontakt med Skatteverket och försäkranssystemet tas bort. Har du denna verksamhet kan du istället bli frivilligt skatteskyldig. Gränsen för att bli frivilligt skatteskyldig sänks från 20 GWh till 10 GWh/år. Effektgränsen för datorhallar sänks också från 0,5 MW till 0,1 MW. Regelverket för återbetalning förenklas och månadsansökan kan göras vid en årsförbrukning på 150 000 kWh. Ansökan till Skatteverket kan ske upp till tre år efter kalenderåret eller kvartalets slut.

Vad innebär det för mig?

Skattesats Rätt till skatteavdrag ner till 0,6 öre/kWh Rätt att bli frivilligt skatteskyldig  Rätt till Norrlandsavdrag på 9,6 öre/kWh  Rätt till full skattebefrielse
Konsument 36 öre/kWh Nej Nej Ja, förutsatt anläggning i “Norrlandskommun”  Nej
Industriell verksamhet 36 öre/kWh Ja, kund ansöker själv via Skatteverket Ja, förutsatt förbrukning på minst 10 GWh/år Nej Ja, kund ansöker själv via Skatteverket
Hamnverksamhet (landström) 36 öre/kWh Ja, kund ansöker själv via Skatteverket Nej Nej Nej
Jord-, skogs- vattenbruk* 36 öre/kWh  Ja, kund ansöker själv via Skatteverket Nej Nej Nej
Datorhall** 36 öre/kWh Ja, kund ansöker själv via Skatteverket Ja, förutsatt förbrukning på minst 10 GWh/år Nej Nej
I tåg/annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omdelbart samband med sådan förbrukning 36 öre/kWh Nej Ja, förutsatt förbrukning på minst 10 GWh/år Nej Ja, kund ansöker själv via Skatteverket
Företag inom andra branscher än de sex ovan nämnda fallen (tjänsteföretag per definition) 36 öre/kWh Nej Nej Ja, förutsatt anläggning i “Norrlandskommun”  Nej

 * Återbetalning beviljas enbart för den del som överstiger 500/2000/8000 kr per kalenderår beroende på verksamhet.
** Installerad effekt på minst 0,1 MW, exklusive kyl- och fläktanläggningar.

Som näringsidkare måste du vara godkänd stödmottagare för att få stöd

För alla näringsidkare gäller att skattereduktion av energiskatten i någon form räknas som statligt stöd. Statligt stöd ges endast till godkända stödmottagare. Icke godkända stödmottagare är företag i ekonomiska svårigheter samt företag med återbetalningskrav för tidigare mottaget, olagligt stöd. Full skattebefrielse är inte en form av statligt stöd. Här kan du läsa mer