Anvisningsavtal

Anvisningsavtal tilldelas dig om du inte gör ett aktivt val av elleverantör eller elavtal, du måste helt enkelt ha ett avtal för att kunna använda el. Du som har ett anvisningsavtal betalar mer för din el än de som väljer att teckna ett mer fördelaktigt elavtal.

Du tjänar därför på att säga upp denna avtalsform och göra ett aktivt val av elleverantör och elavtal. Vi har flera former av avtal för att du säkert ska hitta något som passar dig, läs mer här eller kontakta oss så hjälper vi dig.  Vårt anvisningsavtal baseras på ett rörligt elpris som följer marknaden.

Gör ett aktivt val